កិច្ចប្រជុំលើកទី 2ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសាលសត្យាទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ).ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ 5 រោចខែអាសាឍឆ្នាំជូតទោសក័ ព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020.ក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី 2ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក។

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានឯកឧត្តមជាកែវចិន្ដាទីប្រឹក្សានិងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ឯកឧត្តមជូនចាន់ភារុណទីប្រឹក្សានិងជាអគ្គនាយករង នឹង ចាងហ្វាងគេហទំព័រកាសែតដែលមានវត្តមានជិត 40 នាក់សរុប 60 នាក់ជាង…។