គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់២នាក់ នៅផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ មិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ និងសាច់ញាតិ

ព័ត៌មានបឋម៖ មុននេះបន្តិចមានករណីបុកស្លាប់២នាក់នៅផ្លូវ 60 ម៉ែត្ររាជធានីភ្នំពេញ មិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៅឡើយទេ ដែលស្លាកលេខម៉ូតូ1-lC -4551វេលាម៉ោង 9 និង 45 នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី 10 ខែមករាឆ្នាំ 2020។ ប្រភព ពិភពpost